Högdagervarning – histogram

För att få korrekt exponering har vi två fantastiska redskap. Högdagervarning och histogram. Dessa är ett hjälpmedel så att vi inte bränner ut de ljusa partierna i bilden eller sotar ut de mörka.

Högdagervarningen bör hela tiden vara påslagen. Den ger oss en varning om vi bränner ut de ljusa partierna genom att blinka en varning när det blir för ljust och information i dessa områden blir förstörda. Det är enkelt åtgärdat med bländare, tid, iso eller exponeringskompensation.Har du det inte på. Slå på det. Det är ett fantastiskt hjälpmedel

Histogramet består av tre delar. Lågdager, mellantoner och högdager.
Lågdager är längst till vänster och är bildens mörkare toner. Längst till vänster i denna tredjedel är kolsvart och längst till höger i denna tredjedel mörkt grått. Korp, svart inne i skogen mm
Mellatoner är mittre tredjedelen och är mörkt grått till ljust grått. Färger förs över till gråskalan och visas som gråa toner. Löv, örnar mm
Högdager är tredjedelen längst till höger. Det är bildens ljusa delar med helt vitt längst till höger. Måsar, snö mm

Att använda histogrammet hjälper mig att kunna exponera rätt. Histogrammet är dock inte sanningen  men kan hjälpa mig att få till den exponering jag behöver för att få en bra bild. Kameran kan ju inte veta vad jag tänkt utan försöker få till en lagom bild. En bild på en mås i närbild gör att kameran tycker det blir för mycket ljust och skapar en mås som blir grå. Kameran försöker få att 50 % reflekteras från grått område En korp som upptar stora delar av bilden blir för ljus för kameran tycker bilden som helhet är för mörk.

DSC_7569

 

Den optimala bilden blir en kurva med sin topp i mellantonsområdet som i tjädern ovan. En normalfördelningskurva med ett smalt sträck ända ut till vitt i höger och ett sträck ut till totalt svart i vänster. Nu är ju sällan motiv så enkla.

DSC_5718

Truten ovan har nästan all sin kurva till vänster i det svarta området. Men jag har ett sträck ända ut till höger i bilden. Hade jag inte underexponerat hade allt blivit grått och lagom enligt kameran. den hade tyckt bilden var för mörk. Nu får jag fram det svarta i bakgrunden och det vita i truten

MN2_2573

På örnen ovan hade kameran tyckt bilden varit för ljus så den hade underexponerat. Jag fick här istället överexponera för att få in mer ljus så örnen blir lagom och bakgrunden blir för ljus. Histogrammet har nästan hela sin kurva längst ute till höger men ett sträck som når ända ut till vänster och de mörka delarna av bilden gjorde att blev bra exponerade.

Det jag hela tiden strävar efter är att inte få en rak stapel längst till höger eller vänster för då är bilden utbränd eller utsotad. Om jag strävar efter att hålla normalbilden mot mitten så får jag ofta en bra bild. Histogrammet vet ju inte om vad jag har för avsikt med bilden, som i bilderna med truten och örnen. Där jag medvetet gått ifrån kurvan som borde vara den optimala. Jag får då mina bilder exponerade som jag tänkt mig.

Det gäller och tänka rätt. Är mitt motiv mörkt så blir det mer kurva till höger i lågdagrar och tvärt om om det är för ljus så blir fler delar av kurvan till vänster i högdagrarna.
Det gäller alltså att lära sig förstå vad kurvan säger.
Om jag inte tänker på att kurvan blir det kanske en stapel längst till vänster eller höger då under eller överexponerar jag troligen bilden omedvetet och får en för mörk eller ljus bild. Likadant blir det om jag har en hyfsat normal bild och får kurvan för långt till höger eller vänster då blir det för mörkt eller ljust. Om jag däremot som på måsen och örnen väljer att få kurvan till höger och vänster så får jag en korrekt exponerad bild utifrån vad jag tänkt mig även om kameran tycker något annat.

Hur som haver. Om jag lär mig förstå kurvan kan jag enkelt ändra den och exponeringen med bländare, tid, iso eller exponeringskompensation. Är bilden för mörk med en kurva för långt till höger. Öka bländaren (liten siffra mer ljusinsläpp) eller välj en längre tid eller ett högre iso. Det går också att använda + på exponeringskompensationen. Om bilden är för ljus med kurvan till höger i högdagerområdet gör tvärt om större bländare, kortare tid, lägre iso eller – på exponeringskompensationen

För att lära dig detta. Rikta kameran mot olika mörka eller ljusa föremål. Låt ibland det svarta ta hela bilden och ibland en liten del. Gör lika med ljusa föremål. Använd så många ljus situationer och motiv  som möjligt och kolla. Ta flera kort med olika bländare, tid och iso så du ser hur kurvan ändras. Åk sedan hem till datorn och jämför vilket som blev bäst. På detta sett lär du dig hur kurvan ändras i olika situationer och kan lära dig hur olika ljusförhållanden ska ha olika kurvor. Inte minst viktigt är att du lär dig hur varje situation ska bemästras för att få ett lyckat resultat utan att i framtiden behöva göra många exponeringar eller ändringar i photoshop
Här är ännu ett tillfälle ja tycke manuell exponering är bra. Vill jag ändra är det bara att vrida på ratten för bländare eller tid. Jag behöver inga andra fingertryckningar.

Hoppas detta var till nytta för dig

Ha en bra dag