Exponeringslägen

Kameran har olika lägen hur exponeringen sköts. Det finns en rad olika helautomatiska lägen och P,S,A,M lägen. De heter lite olika på olika kameror men gör en inställning av bländare, slutartid och ISO med allt från 0 kontroll från din sida till full kontroll i manuella läget.

Autolägen
Jag har själv ingen kamera som har dessa lägen. De  är ofta markerade i grönt på kameran och sköter allt från bländare till ISO och slutartid. Samt när eller om du ska ha blixt mm. I bra ljusförhållanden kan de ge ett riktigt bra resultat men du har ingen kontroll. Ställer man i sportläge så kommer kameran att välja snabbare tider än i landskapsläget för att kunna frysa bilden. I landskapsläget så kommer en mindre bländare (stor siffra) att väljas för att ge skärpedjup. Jag utvecklar inte detta mer för jag tycker dessa är lite överflödiga och får systemkameran att fungera som en kompaktkamera eller kamera i telefonen

Programautomatik P läge
Kameran ställer själv in bländare och slutartid. Den väljer vad som borde vara det optimala exponeringen utifrån ett program som känner igen situationen. Du väljer själv ISO och kan använda exponeringskompensation. Du kan också ändra bländare med någon av rattarna så du kan påverka vilken tid och vilken bländare du vill ha. Detta kan vara ett bra läge om du vill rycka upp kameran och fota något snabbt eller inte vill hålla på och ställa in så mycket. Detta läge liknar lite bländarförval. Jag använder det aldrig.

Tidsförva. S läge
Du väljer vilken tid du vill ha och kameran väljer bländare. Använd detta när tiden är viktigast. Är ett bra läge då du vill vara säker på att tiden blir tillräckligt kort för att frysa bilden (kort slutartid) eller tillräckligt lång för att få motivet lite suddigt för att skapa upplevelse rörelse i bilden (lång slutartid). Du tappar dock kontrollen över skärpedjupet.

Bländarförval. A läge
Du väljer själv bländare och kameran justerar slutartiden. Detta är viktigt för att kunna påverka skärpedjupet. Det är ju just skärpedjupet som gör att du får en fantastisk landskapsbild med stort skärpedjup pga en liten bländare (stor siffra) eller mycket kort skärpedjup som suddar ut bakgrunden. Detta är bra om du vill få ett bra porträtt eller en fågel utan att bakgrunden stör. Jag använder detta ibland men är gameldax och vill ha full kontroll och exponerar manuellt.

Manuellexponering M läge
Du styr bländare och slutartid själv. Jag får full kontroll. Jag har två rattar en för bländare och en för tid och kan hur jag vill snabbt ändra till det jag vill ha. Vill jag göra en exponeringskompensation så räcker det att antingen ändra bländare eller tid utan att behöva involvera en knapp till. För om jag exponerat enligt mätaren rätt så kan jag ju bara välja en mindre bländare eller kortare tid för att underexponera och tvärt om för en överexponering. (mer om detta i ett senare inlägg). Dessutom om jag fotar en fågel som flyger från ljus himmel till mörk bakgrund så är det en fördel om jag exponerar manuellt på något neutralt. Då när fågeln flyttar sig från ljust till mörkt så får jag en hyfsat exponerad bild i båda. Om jag låter kameran göra detta så blir fågeln mörk mot himmelen o ljus mot mörk bakgrund. Jag har ingen chans att hinna med att använda exponeringskompensationen när fågeln flyttar sig. Men har jag ställt in manuellt så är tiden och bländaren fast och exponerar lika på fågeln i båda situationerna.

Man kan ju använda auto iso också i detta läge men jag upplever att då försöker kameran ta bort den exponeringskompensation jag gjort genom att ändra bländare eller tid för att åter igen ge en som kameran tycker exakt exponering.

ISO auto
Man kan ju ställa iso på automatisk iso. Då kan man välja bländare och tid och kameran ser till att exponeringen blir korrekt. Men nu har vi tappat bort kontrollen igen. Iso är så bra med så lågt brus på många speciellt dyrare kameror idag att det blir så lite brus att detta går att använda. I bländarförvals läge väljer du bländare och ställer in i iso autoinställningen att tiden inte får bli kortare än tex 1/500 sek och kameran justerar tiden med att höja eller sänka isot I manuellt läge väljer du bländare och tid som är det viktigaste för frysfaktorn eller skärpedjupet och kameran väljer resten Tänk på isf att ställa in vilket tak du har för högsta iso värde du vill använda.

Vad jag använder
Jag använder nästan alltid manuell exponering med manuell iso. Sitter jag och åker bil och letar fåglar eller dju så brukar jag ställa kameran i bländarförval med auto iso eller manuell med hyfsad inställning med auto iso. Annars alltid manuell. Men jag är ju också uppväxt med helt manuella kameror. Men jag tror inte det är därför jag väljer manuell utan det är för att jag vill ha kontroll på bländare, tid och iso.

Var inte rädd för att använda manuellt läge. Det låter krångligt men det är enkelt. Tänk på stor bländare litet skärpedjup och tvärt om. Samt kort tid frysa motivet och lång tid skapa rörelse i bilden. Välj den bländare och tid du vill ha och fixa exponeringen med iso. Kolla bara hur högt du kan gå på just din kamera med iso med acceptabelt brus. Du har ju dessutom lättare att eponeringskompensera med att bara ändra bländare eller tid.
Så manuellt läge är inte svårare än så.

Hoppas du vågar prova att lämna autolägen för att prova i första hand kanske bländarförval.

Hoppas också att du som fotar med bländarförval törs prova manuellexponering.

Hoppas alla har en bra söndag.