Slutartid, bländare och ISO

I dagens moderna kameror med fullständig automatik kan slutartid, bländare och ISO verka krångligt och onödigt. Men om du vill ha kontroll över dina bilder och inte förlita dig på att kameran väljer rätt så är det dax att släppa autolägen och gå över till bländarförval, tidsförval och manuell exponering.
Själv exponerar jag mest i fullständigt manuellt läge där jag väljer bländare, tid och iso helt själv.
Jag är en kvarleva från den gamla analoga tiden där det mesta var manuellt. Men för att förstå och ta kontroll över kameran behöver du veta vad är bländare, slutartid och ISO

Bländare
Bländaren sitter i objektivet och släpper in ljus i olika mängd. Ju mindre siffra ju större ljusinsläpp så bländare 2.8 släpper in mer ljus än bländare 16. Normalt ligger de bättre objektiven på största bländare 2.8 och de billigare objektiven på 3.5-5.6 eller liknande. Fördelen med ett objektiv med 2.8 är att det släpper in mer ljus än ett med bländare 5.6 så jag kan fotografera när det är mörkare pga jag får in mer ljus till sensorn.
Jag har ett 50 mm objektiv med största bländare på 1.2. Det ger fantastiska möjligheter att fotografera när det är mörkt.
Om vi jämför bländare 11 med bländare 16  så har bländare 16 hälften så mycket ljusinsläpp som bländare 11. bländare 4 hälften så mycket som 2.8.
Det finns en rad hela bländarsteg f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16 f22 osv. Varje steg släpper in hälften så mycket ljus. Idag finns det också en mängd mellansteg i kamerorna.

Det viktiga jag måste hålla koll på är att ju lägre siffra ju mer ljus släpper jag in till sensorn och ju högre siffra ju mindre ljus.

En annan viktig faktor som bländaren påverkar är skärpdjup.
Ju lägre siffra ju kortare skärpjup. Alltså f5.6 har kortare del av bilden som upplevs skarp än bländare f22. Det blir ett längre avstånd som upplevs skarpt på f22. Detta vill vi kanske utnyttja och få ett stort skärpdjup vid landskapsfotografering. Där vi kan utnyttja detta för att få en bild som upplevs skar hela vägen. Tvärt om är det om vi vill fotografera en fågel då kanske vi vill använda f4 för att sudda ut bakgrunden. Vill bara nämna att skärpdjupet påverkas också av längd på objektivet (ju längre ju kortare) och på hur långt bort motivet befinner sig (ju närmare ju kortare)

Det viktiga här att hålla reda på är att ju lägre siffra ju kortare skärpdjup för att sudda ut bakgrunden och tvärt om ju högre siffra ju längre skärpdjup för att hålla mer av bilden skarpt.
Det gäller att kolla om man har tillräckligt med skärpdjup för det man tänkt sig.

Här ser man direkt att kamerans autolägen (P och gröna på nikon) inte fungerar för att du ska få kontroll över bilden och ditt resultatet.

Slutartid
Slutartiden är den tid som slutaren släpper in ljus. Det kan vara från många sekunder till hos många kameror en 8000 del av en sekund och skrivs 1/8000.

Det släpps in dubbelt så mycket ljus om man har 1/100 än 1/200 sekund. Det är ren matematik. Så även här kan man ändra tidens längd för att kunna fota när det blir mörkare. Tex norrsken med kanske 8-20 sekunder.

Den andra viktiga funktionen som slutartiden har är att frysa bilden. Om man släpper in ljus 1/4000 sekund hinner inte motivet flytta sig lika mycket som med 1/60 sekund. Alltså fryser man bilden.
Detta kan ju inte kameran veta heller utan det är du som måste ta kontroll. Tex en blåmes kan kräva 1/3500 för att frysa och en havsörn 1/1250 sekund. Det är omöjligt för autoläget att veta.
Sedan kanske man vill ha lite suddiga vingar och då hamnar örnen på ca 1/700 sekund.
Det gäller att leka och lära sig detta.

ISO
Ljuskänsligheten i kameran anges i ISO. Alltså ju högre tal ju mindre ljus kräver sensorn för att kunna ge en korrekt exponerad bild.
ISO 1600 är dubbelt så ljuskänsligt som ISO 800.
Detta låter ju suveränt. Vräk på och fotografera hur mörkt som helst. Tyvärr så är det inte så enkelt. Ju högre siffra ju högre brus uppstår också. Med min D300 kan jag fota med ca 2500 i ISO och få ett resultat som jag har tryckt tavlor med  godtagbart brus. Har någon enstaka bild i 3200 som också går att använda. Med min Nikon D3s så har jag tryck tavlor utan problem på 12800 och tryckt ända upp till 25600.

Bländare-slutartid-ISO
Hur fungerar dessa tre ihop.
Om vi har en korrekt exponering med f8, 1/200 ISO 400
Vill ha kortare tid så kan vi höja ISO eller ta en större bländare alltså f5.6 1/400 ISO400
Eller höja ISO f8 1/400 ISO800
I alla dessa tre exemplen har vi samma exponering.
Det gäller alltså att hålla reda på vad var och en av dessa tre parametrar ger för resultat på exponeringen.
Dessutom gäller det att hålla reda på vad man vill uppnå. Kort eller långt skärpdjup, frusen bild eller med lite oskärpa i rörelse.

Som vi ser gäller det att pröva andra inställningar på kameran än de fullständig automatiska för att få kontroll på sin bild och resultatet.

Jag kommer i något kommande inlägg att gå igenom bländarförval, slutarförval och manuell exponering