Jag ser massor med väldigt bra bilder som kunde blivit ännu bättre om man tänkt på ett par saker när det gäller komposition.

1 Det ger oftast en bättre bild om man fotar fågeln eller djuret så ögat eller ansiktet kommer parallellt med sensorplanet alltså att du som fotograf är i höjd med djuret. Vadare blir ett krälande i lera men bilden blir så mycket bättre än att fota snett uppifrån. Man vinner både möjligheten av känsla av att djuret och jag hör ihop och får en bättre bakgrund. Om man fotar snett neråt så får man känslan av att jag står över motivet och dessutom så blir marken som är strax bakom motivet inte suddig utan virrig pga att den kommer för nära motivet för att suddas ut. Om man däremot kommer i djurets eller fågelns egen höjd har man ofta möjlighet att få bakgrunden längre bort och då med en stor bländare suddig Då framträder motivet tydligare

2 Placera oftast inte djuret i mitten av bilden. Följ det gyllene snittet. Där man delar in bilden med två linjer horisontellt och två linjer vertikalt så bilden blir i 9 rutor. Fågeln eller djuret placeras där linjerna skär varandra och bildar kryss. Då får man oftast en luftig bild där motivet får utrymme. Men det kan också vara väldigt effektfullt att bryta mot gyllene snitt regeln. Lek och pröva dig fram.

3 I vilken riktning sker energin i bilden. Om jag fotar en örn som tar fisk så blir stänket efter örnen en energi som jag kanske lämnar mer utrymme till på bilden och placerar örnen i främre delen av det gyllene snittet alltså åt det håll örnen flyger. Normalt hade jag kanske placerat örnen i den del av bilden som den kommer ifrån och den fått plats att flyga in i bilden. Det gäller att hitta var händelsen, rörelsen eller energin finns i bilden och ge plats för den.

Det här var ett par tipps jag tycker fungerar för mig. Hoppas någon har glädje av dem

Ha det bra