0703-405248

Känsla, rörelse och interaktion

Ett stort problem för mig är att det ofta är bilder som blir tagna som är tekniskt bra men inte innehåller någon typ av känsla.
Det gäller att få känsla, någon aktivitet, en rörelse eller interaktion mellan en eller flera individer.
Om betraktaren inte upplever något av bilden blir den inte bra. Det gäller att förmedla något med bilden och inte bara visa en bild.

Två människor behöver inte uppleva samma sak av en bild utan helt olika saker.
Som med mig och bilder med rörelseoskärpa i vingspetsar, jag gillar dem inte och andra älskar dem.

Bra bild men utan liv

Bra bild men utan liv

Bättre bild med rörelse

Bättre bild med rörelse

Bäst bild med riktning i bilden och gläns i ögat

Bäst bild med riktning i bilden och gläns i ögat

 

 

Kommentera